הודעה והכחשה – הרב אברהם אזדאבא שליט"א

וכפסק הרבנים דכאן (המכתב לעיל), שהמוסרים לא קיבלו רשות משום רב ללכת לערכאות, היות והלכו, נקראים רשעים ואין להם חלק לעולם הבא, ואסור לצרפם למנין. וחמור מזה אחרי שהם  הבטיחו לרבנים דכאן, יום לפני המשפט שהם לא יעידו, למחרת על הבוקר הם הכניסו בקשה לבית המשפט לעצור את הרבנים של השכונה, ר"ל ה' ירחם!!

הזמנות לדין תורה –  לחץ כאן

שלחן ערוך אדמו"ר הזקן – לחץ כאן

http://www.jewishvalues.us/uploads/506_Mesira.pdf

רמב"ם- הלכות חובל ומזיק פרק שמיני  -לחץ כאן

English: Rabbi Osdoba: “I Never C"V Gave Permission for Messira”