מוסרים/מלשינים דשכונת קראון הייטס

"פול יובנר הפעיל קשרים ע”י חנינה שפירלין והמויסר הידוע דב הייקינד ועוד כל מיני מוסרים שניצלו את הקשרים במימשל וכך התיק הגיע לידי תביעה."

התמונה הגדולה

המשך…

הודעה והכחשה – הרב אברהם אזדאבא שליט"א

וכפסק הרבנים דכאן (המכתב לעיל), שהמוסרים לא קיבלו רשות משום רב ללכת לערכאות, היות והלכו, נקראים רשעים ואין להם חלק לעולם הבא, ואסור לצרפם למנין. וחמור מזה אחרי שהם  הבטיחו לרבנים דכאן, יום לפני המשפט שהם לא יעידו, למחרת על הבוקר הם הכניסו בקשה לבית המשפט לעצור את הרבנים של השכונה, ר"ל ה' ירחם!!

הזמנות לדין תורה –  לחץ כאן

שלחן ערוך אדמו"ר הזקן – לחץ כאן

http://www.jewishvalues.us/uploads/506_Mesira.pdf

רמב"ם- הלכות חובל ומזיק פרק שמיני  -לחץ כאן

English: Rabbi Osdoba: “I Never C"V Gave Permission for Messira”


הרבי זעק נגד מסירה והלשנה

את דבר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש נשא מזכיר ביה"ד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שסיפר כי זכה להיות אצל הרבי זי"ע בי' שבט לפחות 20 פעם, כאשר הפעם האחרונה שזכה להיכנס ל"יחידות" לרבי היה בשנת תשמ"א. הרב ירוסלבסקי שיתף את הקהל בדברים שאמר לו הרבי ב"יחידות" שעליו מוטלת החובה לצאת ולבקר בקהילות, כפי שנהגו הסנהדרין בזמן בית המקדש, ולבדוק שלא תהיה "הסגת גבול" בין חסידים. "הנושא הזה כאב לרבי מאוד, ולצערנו הדבר קורה לעיתים קרובות", אמר הרב ירוסלבסקי.

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב ירוסלבסקי היה עניין "מסירה" שפשה במחנינו, וסיפר כיצד בשנת תשל"ט היה איום מצד קבוצת יהודים לעשות "מסירה" בעניין מסוים, וכאשר נכנס לרבי ל"יחידות" שאל אותו הרבי מה מתקדם בעניין זה. לאחר שהרב עידכן את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי: "ממסירה נהיה עניין של "חג החגים", והמשיך: "יש לומר להם שסופם יהיה כמו הסוף של המוסרים דאז". הרב ירוסלבסקי מחה על עניינים בלתי רצויים אלו, וקרא לקהל להתחזק בתורה ובמעשים טובים.

יש לנו בעיה עכברושים (Rats)/מלשינים

יש לנו בעיה – מכת עכברושים [מלשינים]…

אם לשכן שלך יש מכת עכברושים, גם לך יש מכת עכברושים; אם לך ולשכן שלך יש מכת עכברושים אז לכל הרחוב שלך יש מכת עכברושים; אם לכל הרחוב שלך יש מכת עכברושים אז לכל השכונה שלך יש מכת עכברושים.

איך אתה יכול להיפטר ממכת  העכברושים?
1. מתוך הכרה כי אכן יש לך מכת עכברושים.
2.להתאחד עם השכנים שלך כדי להילחם במכת העכברושים.

רק אם נילחם בזה יחד נצליח לעצור את המלשינות אחת ולתמיד!
אמור לא לעכברושים; להגיד לא למלשינים!